Τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού, με πρωτοβουλία κια συνεργασία των αξιόλογων εκπαιδευτικών