Ταυτότητα Ιστοσελίδας

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.syllgon1.gr

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί;

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας που υποστηρίζεται η συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη με σκοπό να ενημερωθεί για υπηρεσίες, προϊόντα ή απορίες του. Μέσα από αυτές συλλέγονται δεδομένα όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, e-mail και τηλέφωνο.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας;​

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για ένα έτος από την ημερομηνία που θα επιλέξετε απενεργοποίηση από την Ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για προώθηση ενημερωτικών μηνυμάτων οποιαδήποτε στιγμή.

Ανήλικοι Χρήστες.​

Δεν επιτρέπεται σε χρήστες που είναι ανήλικοι να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα και να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα.
Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και η παροχή προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη θα τεκμαίρει ότι αυτός είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους.

Ορισμένα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ασφάλεια και τρόποι προστασίας των δεδομένων – Αποποίηση ευθύνης

Εφαρμόζουμε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύουμε τα προσωπικά σου στοιχεία από πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και από την παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, γνωστοποίηση, μεταβολή, καταστροφή ή ζημιά. Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που λαμβάνουμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο. Η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπη ή ελεύθερη από σφάλματα ή ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος, οι εξυπηρετητές του ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς είναι ελεύθερα από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, αν οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθείτε ότι η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.

Τα δικαιώματά σας

  1. Έχετε  δικαίωμα:
    Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.
  2. Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
  4. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προώθηση ενημερωτικών μηνυμάτων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
  5. Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), στη διεύθυνση

 

 Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στις φόρμες επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Θα θέλαμε με την παρούσα  να  σας ενημερώσουμε για  το τρόπο της μεταξύ  μας επικοινωνίας,  ο οποίος θα  γίνεται   πλέον μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού, προκειμένου να κάνει την επικοινωνία μεταξύ μας ταχύτερη, πιο άμεση και φιλικότερη προς το περιβάλλον, μειώνοντας τον όγκο του εκτυπωμένου υλικού,  θα  αποστέλλει, εφεξής,  τις ανακοινώσεις του αποκλειστικά και μόνο από το επίσημο e-mail του Συλλόγου  που  είναι το syllgon1@gmail.com.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε  την  κάτωθι φόρμα και δώσετε αυτή  στον υπεύθυνο τάξης δάσκαλο ή την αποστείλετε  μέσω e-mail, έως τέλος Νοεμβρίου. προκειμένου να  επικαιροποιηθούν  τα  στοιχεία  σας  στους  καταλόγους  του Συλλόγου.

Σε  περίπτωση  που  κάποιος  δεν  διαθέτει e-mail, η ενημέρωση  του θα γίνεται μέσω  γραπτού  μηνύματος στο κινητό  που  θα  δηλώσει (SMS).

Τέλος, η επικοινωνία  μας εξακολουθεί  να  γίνεται μέσω της  επίσημης  ιστοσελίδας  του Συλλόγου www.syllgon1.gr,   μέσω της εφαρμογής facebook στην κλειστή  ομάδα με  την ονομασία ¨Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Νέου Ψυχικού¨ ενώ  στη  διάθεση σας βρίσκονται τα τηλέφωνα  και τα e-mail  της Προέδρου, της Αντιπροέδρου καθώς και όλων  των μελών  του Δ.Σ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία,

Φιλικά, το ΔΣ του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σύμφωνα  με  τον Κανονισμό της Ε.Ε  για  τη   προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) ο   Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  1ου  Δημοτικού σχολείου  Νέου Ψυχικού ζητά  την  συγκατάθεσή σας για  να  επικοινωνεί στην δηλωθείσα  από  εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.

Υπεύθυνος  επεξεργασίας είναι ο  Σύλλογος , ο οποίος θα  διατηρεί τα  δεδομένα σας  αποκλειστικά για  την  ενημέρωσή  σας  σε  θέματα  που  αφορούν  το σχολείο  και τις δράσεις  του Συλλόγου  και δε  θα  κοινοποιήσει αυτά  σε κανένα  τρίτο πρόσωπο .

Η  παροχή  των δεδομένων σας δεν  αποτελεί νομική  ή  συμβατική υποχρέωσή  σας  ή  απαίτηση για  τη σύναψη σύμβασης   .

Δικαιούστε  να   υποβάλλετε  αίτημα στο Σύλλογο,  για  πρόσβαση και διόρθωση ή  διαγραφή  των προσωπικών δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα ή  περιορισμό της επεξεργασίας τους, να  αντιταχτείτε  στην επεξεργασία, να  υποβάλετε  καταγγελία, να  αιτηθείτε  τη φορητότητα  των δεδομένων  σας  καθώς και ν` ανακαλέσετε οποτεδήποτε  αζημίως  τη συγκατάθεσή σας χωρίς  να  θιγεί η νομιμότητα  της επεξεργασίας που  βασίστηκε  στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή  της.

Νέος τρόπος επικοινωνίας & GDPR.pdf