Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Θα θέλαμε με την παρούσα  να  σας ενημερώσουμε για  το τρόπο της μεταξύ  μας επικοινωνίας,  ο οποίος θα  γίνεται   πλέον μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού, προκειμένου να κάνει την επικοινωνία μεταξύ μας ταχύτερη, πιο άμεση και φιλικότερη προς το περιβάλλον, μειώνοντας τον όγκο του εκτυπωμένου υλικού, θα αποστέλλει, εφεξής, τις ανακοινώσεις του αποκλειστικά και μόνο από το επίσημο e-mail του Συλλόγου που είναι το syllgon1@gmail.com.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα και δώσετε αυτή στον υπεύθυνο τάξης δάσκαλο ή την αποστείλετε μέσω e-mail, έως το τέλος του Δεκέμβρη, ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας τους καταλόγους του Συλλόγου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου www.syllgon1.gr, και να κάνετε εγγραφή στο newsletter μας, προκειμένου να λαμβάνετε αυτόματα όλες τις ενημερώσεις του Συλλόγου Γονέων.

Τέλος, η επικοινωνία μας εξακολουθεί να γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου www.syllgon1.gr, μέσω της εφαρμογής Facebook στην κλειστή ομάδα με την ονομασία ¨Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Νέου Ψυχικού¨ ενώ στη διάθεσή σας βρίσκονται τα τηλέφωνα και τα e-mail της Προέδρου, της Αντιπροέδρου καθώς και όλων  των μελών  του Δ.Σ.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την παρούσα επιστολή και η δεύτερη σελίδα είναι η φόρμα που θα πρέπει να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να μας αποστείλλετε. Η επιστολή μαζί με την αντίστοιχη φόρμα θα έρθει σε σας τη Δευτέρα στον φάκελο του παιδιού σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Φιλικά, το ΔΣ του Συλλόγου