Με συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου και του συλλόγου δρομολογούνται και υλοποιούνται αιτήματα και ανάγκες…

Καλή αρχή στο νέο σου έργο!

Ευχαριστούμε πολύ!!