Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Σας υπενθυμίζουμε πόσο σημαντική είναι η δυναμική εκπροσώπηση του Σχολείου μας στην Ένωση Γονέων και το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας!

Είναι πολύτιμη η συμμετοχή όλων μας, είτε θέτοντας υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. είτε ως μέλη του Συλλόγου ώστε να αναδειχθεί ένα ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο με δυνατότητα εκπροσώπησης!

Θα θέλαμε να μας αποστείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμό σας, τηλέφωνο, email, ονοματεπώνυμο παιδιού/ών σας και τμήμα φοίτησής του) όσο το δυνατό συντομότερα ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες των γονέων των εγγεγραμμένων μαθητών και να είναι σύννομη η εκλογική διαδικασία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων είναι ο Σύλλογος, ο οποίος θα διατηρεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σε θέματα που αφορούν το σχολείο και τις δράσεις του Συλλόγου και δε θα κοινοποιήσει αυτά σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

Παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των παρακάτω στοιχείων στο email του Συλλόγου, που είναι το syllgon1@gmail.com. (συνημμένα θα βρείτε το αρχείο και σε pdf)

Ονοματεπώνυμο παιδιού:Τμήμα:
Ονοματεπώνυμο γονέα:
Κινητό επικοινωνίας:
Ε-mail:

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Φιλικά, το ΔΣ του Συλλόγου