Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Με τη λαχειοφόρο αγορά, όλοι οι μαθητές του σχολείου κέρδισαν ένα δωρεάν πελματογράφημα. Φυλλάδιο της εταιρείας υπάρχει για κάθε μαθητή!

Ζητήστε το τις πρωινές ώρες προσέλευσης του μαθητή στο σχολείο από μέλη του Συλλόγου, ώστε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας!

Η χρήση του δώρου δεν είναι υποχρεωτική!!

Φιλικά το ΔΣ και τα μέλη