Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Την Παρασκευή 3/6 ο κάθε δάσκαλος θα παραδώσει στο κάθε παιδί (που έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις ως προς το φωτογραφικό υλικό) τις αναμνηστικές φωτογραφίες και τα λευκώματα.

Όσοι από εσάς θέλετε να παραλάβετε τις φωτογραφίες και δεν εχετε τακτοποιήσει το οικονομικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος του Συλλόγου.

Φιλικά, το ΔΣ και τα μέλη