ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

www.syllgon1.gr

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ του συλλόγου ήταν, βάσει καταστατικού, τον Οκτώβρη του 2020. Λόγω πανδημίας κρίθηκε απαγορευτική η διεξαγωγή εκλογών όλο το προηγούμενο διάστημα, οπότε έγινε παράταση της θητείας για ένα έτος.

Φέτος θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα απαλλάξει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκλέξει το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού.

Η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές προγραμματίζονται για τις αρχές Νοέμβρη, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οικονομικού ελέγχου και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που θα απαλλάσσει το παρόν ΔΣ.

Όταν οριστεί η ακριβής ημερομηνία θα λάβετε σχετική πρόσκληση με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των Εκλογών.

Προς το παρόν μπορείτε να δηλώνετε την υποψηφιότητά σας για το συλλογικό όργανο που σας ενδιαφέρει και να στέλνετε τα στοιχεία σας για το ψηφοδέλτιο μέχρι το τέλος Οκτώβρη στο  επίσημο e-mail του Συλλόγου  που  είναι το syllgon1@gmail.com.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

www.syllgon1.gr

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

 

 

ΟΝΟΜΑ:          ………………………………………………………………………

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:     ………………………………………………………………………

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   ………………………………………………………………………

 

Συμπληρώστε με ένα Χ το όργανο για το οποίο θέλετε να θέσετε υποψηφιότητα:

  1. Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου (Δ.Σ.)

(αποτελείται από επτά μέλη -πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, δύο μέλη- και δύο αναπληρωματικά μέλη με διετή θητεία)

  1. Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας

(συμβούλιο που μετέχουν ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων και η οικεία Σχολική Επιτροπή του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού)

  1. Ένωση Γονέων

(θεσμικό δευτεροβάθμιο όργανο όλων των Συλλόγων Γονέων των σχολείων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού)

  1. Εξελεγκτική Επιτροπή

(τριμελής επιτροπή με διετή θέση, άμισθη και τιμητική, που ελέγχει την οικονομική διαχείριση (διαχειριστικό βιβλίο εσόδων-εξόδων, παραστατικά έγγραφα) του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά το χρόνο και προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης)

  1. Εφορευτική Επιτροπή

(επιτροπή που μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας την ημέρα των Εκλογών, για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, τη διαπίστωση της ταυτότητας των ψηφοφόρων και τη νομιμοποίηση αυτών ως εκλογέων)

 

 Υπογραφή